Kérelem benyújtása: https://baranyabekeltetes.hu/

 

A békéltető testületi eljárás lefolytatására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell

– a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

– a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

– ha a fogyasztó az illetékességet a 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

– a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

– a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,

– a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

– a testület döntésére irányuló indítványt,

– a fogyasztó aláírását.

Továbbá a kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről.

– Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

A kérelmet az alábbi módokon juttathatja el a Baranya Vármegyei Békéltető Testülethez:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület illetékességi területe: Baranya, Somogy és Tolna Vármegye!

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,

Telefon: +36-72/507-154

Hivatali kapu KRID: 667360112, rövid neve: PBKIKBT    

 E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

 Web: www.baranyabekeltetes.hu

Felhívom szíves figyelmüket, hogy békéltető testületi eljárás csak hiánytalan kérelem esetén indítható.