A kérelmet az alábbi módokon juttathatja el a Tolna Vármegyei Békéltető Testülethez:

    1.  Postai úton: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25., Pf. 358.
    2.  E-mailen: kamara@tmkik.hubekelteto@tmkik.hu
    3.  Személyes leadás: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 3/305.
    4.  Kérelmét benyújthatja elektronikus formában a következő hivatkozáson keresztül: ONLINE nyomtatvány

      Letőlthető nyomtatványok:

Felhívom szíves figyelmüket, hogy békéltető testületi eljárás csak hiánytalan kérelem esetén indítható.

A békéltető testületi eljárás lefolytatására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell

– a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

– a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

– ha a fogyasztó az illetékességet a 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

– a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

– a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,

– a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

– a testület döntésére irányuló indítványt,

– a fogyasztó aláírását.

Továbbá a kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről.

– Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A formanyomtatvány kitöltésében szükség szerint segítséget kérhet az Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. cím alatti irodájában.